ALPHACAM Art ImageALPHACAM Art ImageALPHACAM Art ImageALPHACAM Art ImageALPHACAM Art ImageALPHACAM Art Image

PDFALPHACAM Art

ALPHACAM Art - CNC Routing For Artists & Ideal Jewellery Cad Cam Software

ALPHACAM Art kombinuje Vektorový Aspire designový software s výrobním softwarem ALPHACAM, zaujímající vedoucí postavení na trhu.

ALPHACAM Art je plnohodnotný software určený pro uživatele, kteří chtějí snadno a rychle vytvářet 3D modely a následovně na nich jednoduše definovat dráhy nástroje, z kterých lze generovat NC kód určený pro stroj.

Kdo by měl ALPHACAM Art používat?

 • Řezbáři
 • Výrobci nábytku
 • Truhláři
 • Rytci
 • Modeláři
 • Klenotníci
 • Architektoničtí modeláři
 • Střední a vysoké školy
 • 3D sochaři a umělci

Hlavní konstrukční vlastnosti:

 • 2D kreslení a pomůcky pro práci s geometrií
 • Import 3D obrázků a STL modelů
 • Vytváření 3D tvarů z vektorových obrysů
 • Interaktivní tvarování a prolnutí
 • 3D textury z obrazů
 • Bezproblémová integrace do výrobního prostředí
 • Manažer 3D součástí

ALPHACAM Art

Jednoduchá cesta jak vytvořit z 2D výkresů či náčrtků kvalitní 3D reliéfy a CNC dráhy nástrojů. ALPHACAM Art poháněný vektorovou technologií určenou pro modelování 3D reliéfů a výrobního softwaru pro CNC frézování a gravírování výrobků, jimiž jsou vyřezávané dekorativní ozdobné panely a dveře, vlastní řezbářské práce, architektonické lišty, zakázková firemní loga, kousky šperků, či nejrůznější ocenění.

Speciální nástroje ALPHACAM Art pro vytváření 3D komponent usnadňují práci se stávajícími 3D modely, stejně tak při vytváření vlastních 3D modelů.

S ALPHACAM Art mohou uživatelé snadno a rychle převést 2D náčrty, fotografie, kresby či grafické návrhy do vysoce kvalitních 3D řezbářských vzorů. ALPHACAM Art byl vyvinut tak, aby uživatelům poskytl plnou kontrolu a flexibilitu při navrhování 3D CNC projektů. Pomocí flexibilní logiky komponent pro správu, mohou uživatelé snadno a interaktivně měnit velikost, polohu, orientaci a materiálové vlastnosti určitých oblastí nebo jednotlivých komponent v projektu kdykoliv bude potřeba.

Design v CNC

Navrhování a obrábění 3D návrhů, jako například krásný nábytek na míru nebo ozdobné řezby, nemůže být s ALPHACAM Art jednodušší. Stačí vytvoření 2D návrhu pomocí nástrojů pro vektorové kreslení nebo import návrhu z jiných kreslících balíčků a pak vytvořit 3D tvar pro svůj návrh pomocí modelovacích nástrojů.

Pokud jste spokojeni vytvořeným 3D modelem, tak dále vytvoříte CNC dráhy pro stroj pomocí softwaru ALPHACAM. Pak už nic nebrání vyrobení návrhu a jeho převedení do reality.

Ať už jde o velkoobjemovou výrobní sérii či na zakázku vyráběné dekorační kusy nebo výrobky pro přátele a rodinu, ALPHACAM Art se skvěle hodí. ALPHACAM Art obsahuje všechny potřebné nástroje pro práci s návrhem. Projekty mohou být vypracovány buďto přímo v ALPHACAM Art nebo mohou být importovány z grafických softwarů jako je Corel Draw nebo AutoCAD či z naskenovaných obrázků a fotografií, jako JPG či bitmapové soubory.

Klíčové výrobní vlastnosti:

 • Pokročilé 2D a 3D hrubovací a dokončovací cykly
 • Optimalizované vrtací cykly
 • Automatické programování pomocí „Obráběcích stylů“
 • Simulace drah nástroje a simulace přímo na stroji
 • Kontrola kolize drah nástrojů
 • Automatické skládání součástí
 • Rychlé a přesné generování CNC kódu
 • Moduly jsou k dispozici pro 4 + 5 osé simultánní obrábění.

3D Modelování

 • Rozdělení 3D modelu do samostatných složek pro snadnou editaci jednotlivých
 • Nová součást pro vytváření a správu přímo z modelovacích nástrojů
 • Sloučení více komponent do jedné pomocí nového příkazu BAKE
 • Zvýšená rychlost, efektivita a kvalita povrchu při 3D tvarování
 • Automatické vytvoření vektorové hranice ze součásti
 • Tvarový algoritmus pro výpočet až 4x rychlejší použitím více jádrových procesů
 • Po aplikaci pohyb, měřítko, otočení vektoru je 3D tvar automaticky aktualizován

3D tvary z vektorových obrysů

Okamžité přidání 3D tvaru do uzavřených vektorových tvarů s možností práce se zakřivenými, rohovými anebo rovnými plochami. Rychlé sečtení, odečtení nebo sloučení oblastí sloužící pro vytváření 3D tvarů. Převod 3D oblasti do složek, které mohou být nezávisle na sobě modifikovány – přesunutím, otočením, protažením, nakloněním a to kdykoliv během práce. Vytvoření realistických 3D tvarů pomocí interaktivního náklonu a nástroje pro zesvětlení, s kterými je to velice snadné. Můžete experimentovat s kombinací tvaru a úhlu při vytváření vašeho projektu, přičemž výsledky jsou aktualizovány v 3D pohledu. 3D designový náhled okamžitě aktualizuje model, při používání různých nastavení jednotlivých editačních funkcí. Tím pádem je již při návrhu zřejmé, jak bude výsledek vypadat, aniž byste museli očekávat, jak by vypadat mohl po změně (použití dané funkce).

Interaktivní tvarování a prolnutí

Výkonné nástroje pro 3D modelování poskytují maximální flexibilitu při úpravách návrhu. S modely lze manipulovat jako s kusem „virtuální hlíny“ a lze jej vyhlazovat, odstraňovat nespojitosti, stejně tak přidávat další detaily. To vše napomáhá vytvářet originální, dalo by se říci „ručně tvarované“ motivy Vašich modelů, které jsou vždy jedinečné. Interaktivní úprava 3D návrhu pomocí modelovacího nástroje „štětec“ s kontrolou jeho velikosti a síly. Obsahem jsou další funkce pro vkládání, vyhlazování, rozmazání, odstranění, vymazání s možností snížení nebo zvýšení.

ALPHACAM Obrábění

ALPHACAM je plně integrované CAD/CAM řešení, které funguje v řadě společností v rámci dřevoobráběcího průmyslu. Od malých specializovaných truhlářských firem, které se zabývají zakázkovou výrobou složitých výrobků až po velké podniky s hromadnou výrobou. Naše systémy jsou nejlepší ve své třídě a jsou nedílnou součástí úspěchu tisíce firem po celém světě. ALPHACAM nabízí celou řadu aplikací pro dveře, okna, skříně, schody a panely. Cokoliv od 2D dveřních desek až po komplexní 5-osé schodišťové zábradlí může být vyrobeno snadno a rychle. ALPHACAM je velice pružný systém, který splní požadavky každého a drží krok s měnícími se potřebami uživatelů v celém dřevozpracujícím průmyslu, ale taky přináší maximální návratnost Vašich investic do CAM software. Součástí Alphcam je Microsoft Visual Basic for Applications, který je vhodný pro ty, kteří využívají Doplňky nebo na zakázku naprogramované aplikace pro zlepšení automatizace.