ALPHACAM Milling ImageALPHACAM Milling ImageALPHACAM Milling Image

PDFALPHACAM Frézování (Frézování Kovo)

Moderní CAD/CAM Softwarové řešení pro výrobní průmysl

ALPHACAM je vedoucí CAM řešení určené pro programování frézování od 2 až do 5 os. Důraz na vývoj ALPHACAM je kladen pro zajištění produktivity, spolehlivosti a flexibility našim zákazníkům.

Základní podstata

Všechny moduly ALPHACAM jsou postaveny na jedné základní podstatě, která zahrnuje příkazy pro vytvoření geometrie jako například čáru, oblouk, kruh, obdélník, polygon, elipsu, Spline a polyline společně s možností vytvoření plochy.

Další funkce zahrnují inteligentní přichycovací funkce jako například uchopení konce, středu, středu kružnice, tečné, kvadranty kružnice a automatické uchopení. Nastavení importování pro formáty DXF, DWG, IGES a také různé funkce pro editaci geometrie zahrnující funkce: zpět, opakovat, posunout, kopírovat, rotovat, zrcadlit, měřítko, odstranit, oříznout, rozložit, spojit, prodloužit, zkosit, zaoblit a odsadit.

Všechny moduly dávají uživateli možnost definovat nástroje, spravovat knihovnu materiálů, nastavovat mnoho důležitých parametrů obrábění, jako je směr nástroje, automatické řízení, vedení rohového řezu (zaoblené rohy, ostré rohy, smyčka), G41/42 kompenzace nástroje a automatický výpočet rychlosti a posuvu.

Pokročilé frézování

Důležité v kovoprůmyslu je snadné využití, ALPHACAM umožnuje obrábění obrysů, kapes, rytí a vrtání děr na složitých dílcích. Funkce jako 2,5D více hloubkové řezání, kapsování s neomezeným počtem ostrůvků a korekce průměru nástroje je možné ovládat pomocí uživatelského rozhraní. Rozšířené frézování nabízí i hrubování, dokončovací operace komplexních 3D povrchů, STL a trojrozměrných modelů. Díky výkonným Postprocesorům je umožněno, aby ALPHACAM generoval NC kódy pro všechny typy CNC obráběcích center.

Víceosé obrábění

Podpora pracovních rovin pro obráběcí centra s možností indexování 4-5osy je v ALPHACAM jednoduché. Díly je možno přetáhnout a upevnit na upínku, jejich nulový bod bude automaticky optimalizován. Pokročilá Solid simulace s možností sestavení celého stroje v ALPHACAM znamená, že dráhy nástroje mohou být ověřeny před tím, než se dostane do obráběcího centra. Kontrola detekce kolize nástroje se svorkou či upínkou při rotaci stolu je provedena ještě dříve, než je reálně obráběno po vygenerování NC kódu.

3D obrábění

Víceúrovňové 3D hrubování a dokončovací operace při obrábění plochy, STL modelů a dalších běžných CAD modelů je dostupné v ALPHACAM. Tyto strategie mohou být aplikovány v jakékoli pracovní rovině, což umožňuje programovat obrábění pomocí 4-5osého indexování stroje. Modul Profesionál systému ALPHACAM je schopen 4-5osého simultánního obrábění povrchů a 3D křivek.

3D gravírování

Umělecké práce a texty mohou být jednoduše vytvořeny a opracovány pomocí silného nástroje 3D gravírování systému ALPHACAM. Tento příkaz zajistí, že když tvarový nástroj najede na ostrý roh kontury automaticky odjede, aby nebyla porušena kontura geometrie jiné. Poté dále pokračuje v pracovních operacích.

Postprocesory

Každý výrobce čelí stále rostoucí konkurenci, je nezbytné pro udržení konkurenceschopnosti maximální efektivity stroje. Optimalizované spojení mezi ALPHACAM a Vaším CNC strojem je realizováno pomocí postrpocesorů, které jsou klíčovým prvkem pro dosažení maximální účinnosti výroby. V dnešní době jsou vypracovány postprocesory pro prakticky všechny soudobé řídicí systémy obráběcích strojů. Tyto postprocesory je nutné doladit pro zajištění maximální kvality výroby v co nejkratším možném čase.