EDGECAM Part Modeler ImageEDGECAM Part Modeler ImageEDGECAM Part Modeler Image

ALPHACAM - Part Modelář

ALPHACAM Part Modelář - 3D Modelovací nástroj pro konstrukci modelů těles.

Rychlý modelář pro výrobu

ALPHACAM Part Modelář je cenově dostupný 3D modelovací nástroj specializovaný pro rychlý návrh jednoduchých konstrukcí a/nebo úpravy solid modelů.

Hlavní rysy:

ALPHACAM Part modelář umožnuje importovat a pracovat se soubory z většiny CAD systémů, včetně:

 • SolidWorks
 • Solid Edge
 • Unigraphics NX
 • STEP files
 • Catia V5
 • ACIS 
 • Creo Parametric
 • Autodesk Inventor
 • VISI 
 • IGES
 • DXF
 • Parasolid

Part Modelář je ideální doplněk k softwaru ALPHACAM, protože poskytuje pokročilé nástroje pro modelování, které mohou sloužit pro vytvoření části nebo celéh upínací čelisti sklíčidla nebo jakéhokoli příslušenství vyskytující se v pracovním prostoru stroje. Hlavní rysy obráběcího stroje mohou být modelovány pro přesné simulace, na kterých lze detekovat kolize přímo v ALPHACAMu.

Schopnost vykonávat sérii logicky seskupených konstrukčních prací stisknutím jediné klávesy umožňuje ALPHACAM Part Modelář využívat pravidla, která mohou být použity současně na více součástí sestavy.

Celková kontrola nad modelem je umožněna přes 2D a 3D kreslení, izometrické a ortogonální pohledy, standardní a souřadnicové kótování včetně geometrického tolerování.

Part Modelář má intuitivní uživatelské rozhraní, které lze snadno a rychle přizpůsobit individuálním požadavkům každého. Napomůžou tomu funkce jako ukotvení oken, přizpůsobení nabídky a panelů nástrojů, který zajišťují snadný a bezproblémový přístup ke všem využívaným funkcím při návrhu konceptu přes po samotné vyhotovení součásti modelu až po detailní výkresovou dokumentaci.

Užší integrace mezi konstrukcí a výrobou zajišťuje vyšší produktivitu, protože všechny potřebné změny na modelu zle snadno a rychle provádět.

Data z Part Modeláře jsou načtena přímo do ALPHACAM, kde inovativní funkce nabízí nejmodernější obrábění. Automatické rozpoznávací funkce umožňují rozeznat všechny obrobitelné prvky a lze na jednotlivé aplikovat obráběcí styly.

Možnost využívat obráběcí styly ve spojení s možností nahrávat modely přímo z ALPHACAM Part Modeláře usnadňují a hlavně urychlují práci při obráběním těles, což vede k časové úspoře a s tím spojené zvýšené produktivitě.