ALPHACAM Woodworking ImageALPHACAM Woodworking ImageALPHACAM Woodworking ImageALPHACAM Woodworking ImageALPHACAM Woodworking Image

PDFALPHACAM Router (frézování dřeva)

ALPHACAM Router - Jednoduchý Software k Programování CNC frézek

Frézování (Routing)

Snadnost použití je jedním z důvodů, proč je ALPHACAM využíván v průmyslu jako systém pro programování CNC Frézek. Nástrojové a strojní vybavení pro toto specifické odvětví je zahrnuto v modulech systému ALPHACAM v modulu určeného pro frézování dřeva.

Podpora agregátů

Horizontální agregáty pro obrábění dílů, jako například profilovaných závěsů jsou snadno ovladatelné. Standardní uchycení může být vytvořeno a uloženo v systému a dále vkládáno na pracovní plochu když je to potřeba, což značně ušetří čas rovinného obrábění.

Hlavní uchycení rotační osy CNC frézek lze naprogramovat v libovolné pracovní rovině. Agregáty s programovatelnou rotační osou a manuálním naklopením jsou plně podporovány, stejně dobře jako horní frézky s plně programovatelnou interpolační 5-osou hlavou. Bezpečné rychloposuvy jsou automaticky kontrolovány a ověřovány pomocí pokročilé simulace. Vysoká schopnost postprocesoru ALPHACAMu znamená, že pokročilé funkce všech systémů pro řízení CNC jsou využity a to včetně rovinných rotací.

3D gravírování

Umělecká práce a texty mohou být jednoduše vytvořeny a opracovány za použití silného nástroje ALPHACAM 3D gravírování. Tento příkaz pomocí tvarových nástrojů obrobí geometrii a automaticky zajistí ostré rohy. Poté výsledná kontura vypadá jako vyražená.

3D frézování

Násobná 3D hrubovací a dokončovací strategie určená pro obrábění povrchů těles, ploch a i STL souborů jsou k dispozici v ALPHACAM. Tato strategie může být aplikována na všechny pracovní roviny, což umožňuje 3 a 2 osé obrábění, které má být jinak naprogramované na strojích s 4 a 5 osou rotační hlavou. 5-osý modul AlphaCAM je určen pro plynulé obrábění povrchů a tvarových 3D křivek, které jsou často používané např. pro konečné obrobení opěradla židle.

Skládání

Maximální využití materiálu je snadná záležitost pomocí funkce skládání softwaru ALPHACAM. Díly mohou být vybrány z obrazovky nebo seznamů pro skládání. Objekty mohou být skládány všechny stejně (bez jejich rotace), nebo mohou být otáčeny o libovolný úhel. Je umožněno skládání malých součástí do předem definovancýh oblastí. U všech součástí mohou být dále definovány můstky.

Správce dotazů na geometrii

Použití Správce dotazů na geometrii softwaru ALPHACAM využívá parametry, kterými je celá geometrie omezena. Podmínky mohou být mezi jednotlivými prvky geometrie realizovány proměnnými. Změnou proměnné je i geometrie automaticky upravena (zvětšena či zmenšena). Tato možnost uspoří čas zejména u sad dílů, které jsou velice podobné, lišící se například v celkových rozměrech.

Dedikovaná vrtací jednotka

Použití příkazu ALPHACAM pro multi-vrtání může být optimalizováno pro jakoukoli vrtací jednotku. Díry jsou přizpůsobeny vrtacím průměrům a automaticky obrobeny.

Integrovaný CAD/CAM

ALPHACAM je kompletně integrovaný CAD/CAM softwarové řešení s pokročilými funkcemi. Je navržen tak, aby zvyšoval produktivitu Vašeho podnikání. Vyniká výjimečnou spolehlivostí a flexibilitou.

Probíhající program rozvoje a zlepšování zajišťuje udržení kroku s měnícími se potřebami uživatelů v dřevozpracujícím průmyslu, ale také přináší maximální návratnost investic.

ALPHACAM také nabízí nejnovější zařízení pro CAD modelování dílů prostřednictvím našeho Part modeláře.


Moduly Router:

ALPHACAM ART (původně Aspire)je určen pro modelování 3D reliéfů a následné CNC frézování, dále pro gravírovaní jako je dekorativní vyřezávání dveří, architektonických lišt, trojrozměrných nápisů, šperků, darů a ocenění. Plus mnoho dalších možných využití.

Nástroje ART ALPHACAM usnadňují práci s 3D modely a umožňují vytvoření vlastních. ALPHACAM ART je založený na celosvětovém enginu VCarve Pro používající stejné logické operace pro snadno použitelné rozhraní.

S ALPHACAM ART mohou uživatelé snadno a rychle převést 2D náčrty, fotografie, kresby a grafické návrhy do vysoce kvalitních 3D řezeb a vzorů.

ALPHACAM Základníje ideální vstupní úroveň produktu pro základní 2D práce CNC. Tento modul poskytuje základní nástroje potřebné pro CAD/CAM výrobu, zahrnuje skládání dílů z obrazovky a 3D gravírování.

ALPHACAM Standartní obsahuje veškeré funkce základního balíčku s další podporou pro skládání (skládání ze seznamu), horizontální obrábění, možnost uložení použitého obrábění do stylů a jeho následné využívání a mnohem více.

ALPHACAM Plusje určen pro výrobce, kteří pracují s komplexními obecnými tvary modelů a nástrojů. Kromě funkcí z nižších úrovní modulů nabízí komplexní strategie 3D obrábění, umožňuje vkládání solid modelů a jejich vlastností, vytváření omezených parametrických součástí a mnohem více. Tento modul také zahrnuje Visual Basic for Aplications od Microsoft, který je vhodný pro ty, kteří chtějí na zakázku vytvořit aplikace na „míru“ dle požadavků za účelem zvýšení automatizace výroby.

ALPHACAM Profesionál přidává podporu pro plné 4/5-osé simultánní obrábění a pro atypické výrobky truhlářů či stolařů.