ALPHACAM Stone ImageALPHACAM Stone ImageALPHACAM Stone ImageALPHACAM Stone ImageALPHACAM Stone ImageALPHACAM Stone ImageALPHACAM Stone ImageALPHACAM Stone ImageALPHACAM Stone Image

PDFALPHACAM Kámen

Navržen speciálně pro obrábění kamene

Základní podstata

ALPHACAM je jedním z předních zavedených dodavatelů CAD/CAM softwaru pro zpracování kamene. ALPHACAM Kámen je speciálně vyvinut, aby bylo možno vytvářet atypické výrobky z mramoru či kamene. Od CNC obrábění jednoduchých kuchyňských desek až po složité trojrozměrné kamenné sochy, ALPHACAM Kámen je vhodnou volbou nástroje pro moderní kamenosochaře.

CAD vkládání/konstrukce

2D a 3D geometrie je možno buď vytvářet nebo importovat do ALPHACAM Kámen. Podpora formátů jako DXF, DWG a IGES, stejně tak jako nová generace pevných modelů jako například Parasolid. STL soubory, jsou běžně využívané formáty v průmyslu především při použití laserových skenerů při kopírování ručně vyrobených forem, které lze pak jednoduše importovat do ALPHACAM Kámen, a dále ji upravovat a obrábět.

Profilování

2D geometrie může být profilována pomocí libovolného tvaru a velikosti nástroje. Profil formovací frézy může být vytvořen přímo v systému a lze nastavit roztečný úhel a programovat hloubku kontrolního bodu. Profily, které jsou vytvořeny těmito nástroji, mohou být graficky zobrazeny pomocí pokročilých solid simulací, které jsou k dispozici v ALPHACAM Kámen.

Korekce nástroje je taktéž plně podporována. To znamená, že vstupní a výstupní body řezání mohou být kontrolovány, často využíváno když je potřeba nástroj zanořit do středu dříve vyvrtaného otvoru.

Podporou korekce rádiusu nástroje může být průměr nástroje nastaven na ovládacím panelu stroje, a tím umožňuje zohlednit opotřebení nástroje.

Styly obrábění

Při řezání a leštění obrysu je využito několik nástrojů. Tyto lze následně uložit jako obráběcí styl. Obráběcí styl je kombinace jedné nebo více operací uložených pod určitým názvem. Tento styl je možné pak aplikovat na všechny geometrie. Toto zjednoduší opakující se práci při obrábění podobných výrobků s mnoha nástroji, čímž se sníží potřebný čas a po odladění technologie se zamezí chybám.

Leštění

Strategie leštění eliptických nebo kruhových ploch je považována za dokončovací práce. Detekce podřezání materiálu je vždy aktivní. Leštění povrchu také zahrnuje řadu nástrojů pro dosažení požadované povrchové úpravy a opět lze uplatnit využití v obráběcích stylech.

Kapsování

Uzavřené geometrie mohou být kapsovány (zapouštěny). Může být kapsován neomezený počet uzavřených geometrií (ostrůvků). ALPHACAM Kámen obsahuje kontrolu, která dopředu zjistí, kolik materiálu je možné odebrat, aniž by porušil výsledný výrobek. Pokud nelze kapsu úplně obrobit, protože je nástroj příliš velký, může být kapsa doobrobena nástrojem menším. ALPHACAM si pamatuje zbytkový materiál po obrábění a tak obrábí jen na místech, kam se větší nástroj nedostal, toto přináší značnou úsporu času. V případě potřeby je možno využít spirální nájezd do materiálu.

Jádrové vrtání

ALPHACAM Kámen plně podporuje jádrové vrtání. ALPHACAM umožňuje řízení obrábění na spodní straně desky tak, aby se zabránilo odlupování materiálu spodní hrany. Hrubování 2D a 3D dutin pomocí jádrového vrtání může být generováno automaticky. To zahrnuje přerušení obráběcího cyklu stroje, když je dosaženo maximální řezné hloubky nástroje při jádrovém vrtání.

2.5D Frézování

Pokud je požadováno obrábění okolo obrysu či kapsy je 2,5D obrábění k dispozici v ALPHACAM Kámen. Místo použití tvarového nástroje nebo řezání pod úhlem pomocí plochého či kulového nástroje a obrábění geometrie jeho bokem. Nástroj pak umožní tuto geometrii, ve více průchodech obrobit do požadované hloubky. Toto je velice efektivní způsob obrábění, protože nástroj se pohybuje pouze ve 2 osách najednou, funkce G2/G3 pro obloukové pohyby mohou být podporovány. Tato obráběcí technika se používá pro hrubování Z profilu před použitím tvarového nástroje, čímž se zabrání jeho zbytečnému opotřebení a namáhání.

Řezání kotoučem

Jeden z nejsilnějších nástrojů dostupných pro CNC řezání kamene je kotouč. ALPHACAM poskytuje funkce pro řezání diskem a to na bezkonkurenční úrovni jiným CAD/CAM systémům. Profil může být obroben diskem kolem obrysu a to vodorovně, svisle nebo kolmo k profilu samotnému.

Programovatelný bezpečnostní kryt kotouče může být definovaný v rámci ALPHACAM Kámen a automaticky kontrolován, aby nedošlo k jeho zaseknutí o součást.

Pro dokončení profilu je přebytečný materiál po hrubování odebrán pryč. Parametry jako šířka a hloubka řezu mohou být řízeny stejně jako bezpečná vzdálenost pro nájezd a odjezd kotouče. Při hrubování profilu je možné zajistit, že při řezání bude využita celá šířka nástroje. Šířka může být i větší než šířka nástroje. Přerušení chodu stroje umožňuje obsluze rozbít a odstranit lamely, vzniklé větším krokem posunutí než je šířka nástroje, před dokončením.

Kotouče mohou být také použity pro hrubování nebo dokončení 3D povrchu a souborů STL. Tato technika je často využívána pro obrobení zakřivené spodní části kamenných schodů točitého schodiště.

3D Frézování

Násobné 3D hrubovací a dokončovací strategie jsou k dispozici v ALPHACAM a jsou značně využívané při obrábění velkých STL souborů. Šířka kroku drah nástroje a chyba profilu může být jednoduše změněna pro kontrolu finálního povrchu. Výsledná osa nástroje může být změněna a řízena prostřednictvím pevného kontaktního bodu nebo křivek, toto umožní efektivní 4 a 5-osé plynulé obrábění.

4/5-osé plynulé obrábění

Při použití 4 a 5-osého obráběcího stroje, jsou všechny tyto techniky obrábění podporovány při rovinném obrábění. Často označována jako 3 + 2, protože 2 rotační osy stroje se používají k orientaci hlavy a v určité požadované poloze je hlava uzamčena a zpevněna, před zahájením 3D obrábění pomocí zbývajících 3 lineárních os. To umožňuje pro určité oblasti součásti snadné obrobení, které by jinak bylo nedostupné konvenčním CNC 3-osým strojem.

Umělecká práce

Umělecké práce mohou být digitalizovány a velikost textu jednoduše zvětšena, navinuta na geometrii, např. pro různá znamení a nápisy na náhrobcích. Kuželové tvarové nástroje buď s plochým, nebo ostrým dnem může být použit pro 3D vyrytí jakéhokoliv návrhu. Tento obráběcí postup je podobný konturování. Jakékoliv generované 2D dráhy nástroje, včetně uměleckých děl, mohou být promítána na 3D povrch, který je následně obroben. Projekce drah nástrojů je možná až do plně 5-ti osého obrábění. V případě 5-osého obrábění je umožněno vedení nástroje kolmo k ploše

Postprocesor

Vysoké schopnosti post procesoru znamenají, že všechny pokročilé funkce CNC řízení jsou podporovány, včetně rovin rotace. Umožnění kompenzace rádiusu nástroje, obrobení oblouků různých úhlů. Kompenzace výrazně sníží množství vyžadovaného NC kódu, dále je schopna kompenzovat i opotřebení nástroje v jakékoliv rovině.