DESIGNER: Všestranný

Všestrannost a rozsáhlé možnosti systému DESIGNER z něj činí dokonalou aplikaci pro reverzní inženýrství a inteligentní výrobu založenou na datech.

MabelDESIGNER je klíčovým prvkem digitální továrny, který poskytuje komplexní řešení počínaje reverzním inženýrstvím, prací s plochami, tělesy, plechy a tvorbou 2D výkresů, přes makra a skripty až po propojení se softwary společnosti Hexagon (ALPHACAM, EDGECAM, RADAN, SURFCAM či WORKNC).

 

Reverzní inženýrství

Pomocí funkcí reverzního inženýrství v aplikaci DESIGNER mohou konstruktéři plynule přecházet od práce s mračny bodů k tvorbě sítí, plošných modelů a objemových těles, a to vše v rámci jediného prostředí zahrnujícího plně funkční systém přímého modelování. Díky tomu mohou optimalizovat využití inteligentních dat a vytvořit digitální dvojče připravené pro výrobu.

 

Z 2D do 3D

DESIGNER podporuje import 2D dat, jako jsou soubory DXF a DWG. Ty lze rychle a efektivně převést na vyrobitelné 3D modely. Importovaná 2D data automaticky vytvářejí nákresy profilových oblastí, takže transformace z 2D do 3D je snadnější než kdykoli předtím.

 

Práce s plechy

Speciální modul DESIGNERu pro plechové díly zahrnuje funkce umožňující převedení objemových těles nebo plošných modelů na plechové díly. Zohledňuje výrobní parametry a používá specializované nástroje pro výpočet všech potřebných operací. Kombinace přímého modelování a funkcí pro práci s plechem zásadně usnadňuje změny umístění ohybů a úpravy typů rohů. Můžete snadno identifikovat a opravit kolize rozšířením nebo zmenšením hrany, aby se zabránilo překrývání při rozkládání, a optimalizovat rozložené díly pro co nejefektivnější nesting. Kromě toho nabízí modul Advanced Sheet Metal v DESIGNERu ještě spoustu zajímavých a užitečných možností.

 

Makra a skripty

DESIGNER pomáhá zvýšit produktivitu díky automatizaci kreslení pomocí tvorby a spouštění maker. Makra zachycují konstruktérovy postupy a ukládají je ve formátu JavaScript. Tato makra lze poté spustit a zopakovat to, co bylo zaznamenáno. Makra lze vzájemně propojit a vytvořit tak automatizovaný pracovní postup. Pomocí této funkce mohou konstruktéři vytvořit řadu modelů dílů stejného tvaru, ale různých rozměrových variant. Skripty pak lze upravovat a zavádět do nich parametrické proměnné nebo složité funkce. Možnosti JavaScriptu lze využít k vytvoření vysoce přizpůsobeného automatizačního prostředí.

 

Konstrukce elektrod

Jedním z volitelných modulů v DESIGNERu je konstrukce elektrod. Vyvinuli jej inženýři s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti výroby forem a zápustek, obsahuje specializované a intuitivní funkce pro optimalizaci kreslení elektrod. Díky kombinaci zjednodušených funkcí tvorby elektrod, snadno použitelných příkazů pro přímé modelování a výkonných nástrojů pro opravy a práci s plochami lze elektrody z importovaných modelů extrahovat velmi rychle. To vám umožňuje tvořit jemnější detaily na dílech, které nelze obrábět tradičními metodami frézování.

 

Propojení s CAM softwary od Hexagonu

DESIGNER lze snadno propojit s CAM softwary od společnosti Hexagon, konkrétně ALPHACAM, EDGECAM, MACHINING STRATEGIST, RADAN, SURFCAM či WORKNC. Způsob propojení DESIGNERu s CAM softwary byl nyní ještě zefektivněn, čímž je zaručen jednoduchý a automatizovaný proces. Široká škála CAD rozhraní DESIGNER může importovat data z celé řady výměnných formátů, a to jak soubory Parasolid, IGES, STEP, ACIS, DXF, DWG, STL a VDA, tak nativní data z CAD systémů, jako jsou Catia V4 a V5, Pro/ENGINEER a PTC Creo a Autodesk Inventor. Široká škála podporovaných formátů vám umožňuje pracovat s daty z téměř jakéhokoliv CADu. Snadno lze zpracovávat i velmi objemné soubory a komplexní modely či výkresy.