DESIGNER: Výkonný

Inteligentní CAD kombinující sofistikované funkce s jednoduchostí a praktičností

Výkonné funkce pro konstrukci a úpravy otevírají nové možnosti inteligentnější výroby širokému spektru výrobců. V DESIGNERu se perfektně snoubí výkonné funkce pro konstrukci a úpravu s jednoduchostí použití. Dokonce i noví uživatelé mohou snadno využívat širokou škálu funkcí k optimalizaci kreslení pro strojírenské projekty.

 

Přímé modelování

Možnosti přímého modelování v DESIGNERu osvobozují konstruktéra od omezení tradičního způsobu modelování založeného na historii tvorby modelu. Namísto zdlouhavé úpravy řady parametrů umožňuje přímo modifikovat model pomocí kliknutí a táhnutí, a snadno tak dosáhnout požadované geometrie. Tyto změny lze provádět volně, zadáním přesných číselných hodnot nebo měřeními převzatými z již existující geometrie. Konstruktér již nemusí znát historii tvorby původního modelu, změny v konstrukci nejsou nijak omezeny původními konstrukčními metodami. Díky přímému modelování má konstruktér naprostou volnost, ať tvoří nový model od nuly, nebo upravuje již hotové modely importované z některého z mnoha CADů, které DESIGNER podporuje.

 

Geometrie pro výrobu

DESIGNER nabízí řadu způsobů tvorby geometrie, které jsou pro přípravu modelu klíčové. Zaslepení otvorů je skvělým příkladem jednoduché a snadno použitelné funkce, která pomáhá zajistit, že obrábění povrchu bude co nejefektivnější. Pomocí této funkce lze několika kliknutími myši uzavřít cokoli od jednoduchého vyvrtaného otvoru až po složitou otevřenou dutinu. Rozsáhlá škála nástrojů pro tvorbu křivek výrazně zlepšuje tvorbu ohraničení a poskytují uživateli jednoduché a efektivní techniky s více možnostmi než kdy dříve.

 

Oprava modelu

Mezery v importovaných modelech jsou v DESIGNERu automaticky zaceleny, čímž se předchází časově náročným ručním opravám. V místech, kde jsou plochy poškozené nebo chybí, DESIGNER automaticky vytvoří ohraničení, což usnadňuje identifikaci a opravu chybějících ploch, uzavření modelu pomocí komplexní sady funkcí pro práci s plochami. Oprava poškozených ploch a oprava plošných modelů před tvorbou objemového modelu eliminuje potíže v pozdější fázi konstrukčního procesu. Díky možnosti plynulého přecházení mezi plošným a objemovým modelováním má konstruktér neomezenou volnost a možnost pracovat se složitými 3D CAD daty.

 

Potlačení útvarů

Vstupní CAD data často obsahují útvary a geometrii, které nejsou potřebné pro tradiční obrábění. Metody následného obrábění, jako je laserové gravírování, značení elektrod a jiné, jsou zobrazeny na původním CAD modelu. Ačkoliv jsou důležité pro konstrukci a nakonec budou i na finální součásti, značení často ztěžuje uživateli práci. Pomocí DESIGNERu můžete jediným kliknutím myši tyto nepotřebné útvary potlačit nebo je z modelu odstranit před dalšími operacemi.

 

Zjednodušení modelu

Vedle potlačení útvarů uživatele jistě potěší možnost zjednodušit geometrii v různých fázích obráběcího procesu. Odstranění některých částí na modelu, jako například protínajících se prvků, může zjednodušit obráběcí proces. Díky možnostem přímého modelování to provedete velmi snadno, aniž by vás svazovala omezení předchozí konstrukční metody či historie tvorby modelu. Tvorba variant modelu pro každou fázi procesu je nyní snadná a výrobky jsou obrobeny rychleji a kvalitněji.

 

Pokročilá práce s plochami

DESIGNER zahrnuje modul pro tvorbu a manipulaci se složitými volně tvarovanými plochami, jako jsou tažené, spirální, rotované a tangenciální plochy. Tento modul obsahuje specializovanější nástroje pro tvorbu ploch, jako je dělení dílů na dutinu a jádro, rozložení a oříznutí ploch, ohyb podle reliéfu pro snadnější úpravu složitých ohybů a tvorbu velkých odsazení od složitých dílů. Pokročilé možnosti ořezávání spolu s pokročilými funkcemi pro tvorbu ploch umožňují uživateli plnou kontrolu při práci se složitými geometriemi.

 

Výkonné kreslení

Kreslení dvourozměrných tvarů je v DESIGNERu velmi snadné pomocí volného kreslení. I když se můžete spolehnout na tradiční metody pomocí zadávání souřadnic, volné kreslení je výhodné, protože inteligentně spolupracuje s okolní geometrií. Tato možnost intuitivní tvorby implicitních omezení s jinou geometrií zrychluje tvorbu výkresů při zachování maximální flexibility pro budoucí změny.