xConstraints

ALPHACAM xConstraints

 

Parametrické programování dílů vám může ušetřit hodiny času a eliminovat chyby vytvořením pravidel pro to, jak jsou určité atributy dílů ovlivněny při změně jiných atributů.

xConstraints vám poskytuje kompletní sadu nástrojů a příkazů pro plné využití omezení, což vám umožní snadné programování inteligentních dílů.

Mezi klíčové funkce xConstraints patří:

  • automatické vazby výkresů,
  • parametrizace pracovních rovin a drátová geometrie,
  • parametrická pravidla,
  • parametrické proměnné,
  • automatická aktualizace drah nástrojů a změna velikosti a konfigurace výkresu na základě uživatelem definovaných pravidel, proměnných a rovnic.