xSimultaneous
xSimultaneous
xSimultaneous

ALPHACAM xSimultaneous

 

Rotační osy použité na hlavách CNC frézek lze naprogramovat v libovolné orientaci.


Agregáty s programovatelnou rotační osou a ručním naklápěním jsou plně podporovány, stejně jako plně interpolující 5osé hlavy. Bezpečné rychlé pohyby mezi rovinami jsou automaticky řízeny a ověřovány pomocí pokročilé simulace těles.


Mezi klíčové funkce xSimultaneous patří vytváření plně simultánních 4/5osých drah nástrojů, optimalizace 4/5osých drah nástrojů, podpora konfigurace stroje pro 4/5osé stroje, orientace nástroje kolmo k profilu pro agregáty, vyhlazování 5osých drah nástrojů, převod 3+2osých drah nástrojů na 5osé dráhy nástrojů, válcově paralelní a profilovací.