xSolids
xSolids

ALPHACAM xSolids

 

Rozsáhlá nabídka možností importu externích souborů zajišťuje, že můžete pracovat s daty od téměř jakéhokoliv dodavatele.


Velmi rozsáhlé soubory lze snadno zpracovávat a společnosti pracující se složitými návrhy budou těžit z jednoduchosti, s jakou lze manipulovat s CAD daty jejich zákazníků.


Některé z klíčových funkcí xSolids jsou:

  • import modelů těles,
  • import sestav těles,
  • import dílů s více tělesy,
  • automatické ukládání těles do jednotlivých souborů,
  • definování nástrojů těles včetně držáků, strojů a revolverů,
  • aplikace drah nástrojů přímo na modely těles nebo výběr ploch těles,
  • automatické rozpoznávání prvků,
  • extrakce geometrie pro aplikaci drah nástrojů,
  • pokročilé dotazování pro identifikaci předdefinovaných prvků
  • a export modelů CAD těles.


Podporované CAD formáty: Catia V4 a V5, Pro/ENGINEER a PTC Creo, Autodesk Inventor, Siemens NX, SolidWorks, Solid Edge, Sketchup, Adobe Illustrator, Adobe PostScript a Spaceclaim,Step, Parasolid, Designer, IGES.